STARTSIDA
 AKTUELLT
 FÖRETAGET
 HISTORIK
 MEDARBETARE
 INFORMATION
 KONTAKT
 REFERENSER
 LÄNKAR


 
 

Senaste nytt

 Vill du jobba hos oss. Vi söker nya medarbetare. Välkommen med din a... >>

Toréns – din kompletta entreprenör

Toréns Entreprenad AB är ett mångsidigt markentreprenadföretag som utför total-, general- och underentreprenader inom mark och anläggning. Vi har hög kompetens, tvärfackliga kunskaper och stora resurser att klara uppdrag inom gatu- och vägunderhåll, grundläggning, VA-ledningar, rivning, dränering och sprängning.

Välkommen till oss!