STARTSIDA
 AKTUELLT
 FÖRETAGET
 HISTORIK
 MEDARBETARE
 INFORMATION
 KONTAKT
 REFERENSER
 LÄNKAR


 För oss är inget jobb för litet
– eller för komplicerat

Tack vare vår stora kapacitet kan vi vara flexibla och enkelt anpassa oss efter dina behov. Genom att ständigt utveckla oss ska vi fortsätta att vara det ledande markentreprenadföretaget i vårt verksamhetsområde. Vi har målmedvetet siktat in oss på att bli miljöcertifierade och utarbetat ett styrningssystem för kvalitet och miljö, som gör att du alltid kan känna dig trygg med Toréns som leverantör. Vi har också förnyat vår maskinpark så att de flesta maskintimmar utförs med miljögodkända maskiner. På våra underentreprenörer ställer vi samma höga krav som på oss själva.