STARTSIDA
 AKTUELLT
 FÖRETAGET
 HISTORIK
 MEDARBETARE
 INFORMATION
 KONTAKT
 REFERENSER
 LÄNKAR

Rensningsarbeten Ljusnan

Ljusnan nedströms Krokströmmens kraftverk. 15000 m3 bergsschakt i vatten, undervattensschakt i strömmande vatten, omfattande sprängning.  Se fler bilder
 

Rivning Östersunds Sjukhus

Rivning av flygel vid Östersunds Sjukhus  Se fler bilderNEA

400 kv  kraftledning. Järpströmmen - NEA, Norska gränsen  Se fler bilder
 

Rasåtgärder Åre

På uppdrag av skistar säkrar vi Lundsgårdsbäcken, för framtida ras.

  Se fler bilder